การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอท่าบ่อ
เขียนโดย admin เมื่อ ธันวาคม 17 2013 22:53:58วันที่ 2 ธันวาคม 2556 สพป.นค. 1 โดยท่านรองตระกูล สุวรรณเทพ รอง ผอ.สพป.นค.1
จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าบ่อ ทุกโรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาใหม่ และข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุม”แสงชัยคุรุมิตร” โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

เพิ่มเติมวันที่ 2 ธันวาคม 2556 สพป.นค. 1 โดยท่านรองตระกูล สุวรรณเทพ รอง ผอ.สพป.นค.1
จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าบ่อ ทุกโรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาใหม่ และข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุม”แสงชัยคุรุมิตร” โรงเรียนโกมลวิทยาคาร